Stanovy / 12# Záverečné ustanovenia /
--------------------------- Článok 12 --------------------------

Záverečné ustanovenia

 

1) Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením a účinnosť dňom registrácie na Ministerstvom vnútra SR.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.