Činnosť / aktivity /
Ciele združenia

Cieľom združenia je uchovávanie kultúrneho a historického bohatstva spoločnosti, o ktoré sa pričinili významné slovenské osobnosti a dejatelia, vzdelávanie širokej verejnosti a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky a činnosti jej osobností doma i v zahraničí.

Medzi hlavné činnosti a ativity združenia patria:

 Vyhľadávanie, nachádzanie, zaznamenávanie a uchovávanie kultúrneho a národného bohatstvo Slovenskej republiky. Následne takto získané informácie robilo dostupnými, sprístupňovalo a šírilo ich širokej verejnosti. Primárnym cieľom preto je práve ich prostrednícom šírenie dobrého mena Slovenského národa doma i v zahraničí a povzdvihnutie národného povedomia a hrdosti Slovákov. O.z. Osobnosti.sk taktiež ako jeden z nástrojov napĺňania svojich cieľov zastrešuje a prevádzkuje portál www.osobnosti.sk a redakciu Osobnosti.sk.

Portál www.osobnosti.skPortál www.osobnosti.sk

Prevádzkovanie portálu www.osobnosti.sk

Prečo a na čo byť hrdý ako Slovák !Prečo a na čo byť hrdý ako Slovák !

Online dostupná a dynamicky sa dopĺňajúca brožúra o Slovensku a Slovákoch, ktorá pomôže zodpovedať otázku prečo byť hrdý že som Slovák a na čo byť hrdý ako Slovák.

Informačná e-brožúra má taktiež vysvetlovať a upresňovať historické a národné omyly, ktorých sa dopúšta lajická verejnosť ako aj pseudoodborná zaujatá verejnosť pri interpretácii a skreslovaní dejín a faktov týkajúcich sa Slovenska a Slovákov.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.