Stanovy / 11# Zánik združenia /
--------------------------- Článok 11 --------------------------

Zánik združenia

 

1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením 3/4-novou väčšinou všetkých riadnych členov

združenia alebo zlúčením s iným združením.

 

2) Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

 

3) Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.