Stanovy / 9# Správna rada /
--------------------------- Článok 9 ---------------------------

Správna rada

 

1)      Správna rada je čestným orgánom združenia. Jej členmi môžu byť čestní členovia ako aj zástupcovia kolektívnych členov.

2)      Hlavným poslaním Správnej rady je pripravovať strategické dokumenty, propagovať a šíriť dobré meno združenia a pomáhať pri nadväzovaní spolupráce s inými subjektami.

3)      Členov Správnej rady volí a odvoláva Predsedníctvo na obdobie dvoch rokov, ktoré zároveň rozhoduje o počte členov.

4)      Predsedu správnej rady volí a odvoláva Správna rada spomedzi seba.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.