Stanovy / 5# Orgány združenia /
--------------------------- Článok 5 ---------------------------

Orgány združenia

 

Orgánmi združenia sú:

 a) valné zhromaždenie,

 b) predsedníctvo,

 c) štatutárny orgán,

 d) dozorná rada,

 e) správna rada.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(c) 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o.